Tulák Chaplin

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Tulák Chaplin

Libreto, choreografia, réžia: Daniel de Andrade

Hudba, hudobné naštudovanie: Carl Davis

Scéna a kostýmy: Mark Bailey

Dirigent: Carl Davis, Dušan Štefánek

Dramatické vedenie: Patricia Doyle

Videodizajn: Tim Reid

A
A
A