Sedliacka česť / Komedianti

Pietro Mascagni, Ruggiero Leoncavallo

Sedliacka česť / Komedianti

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla

Dirigent: Igor Bulla

Réžia: Zuzana Fischerová

Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

Kostýmy a scéna: David Janošek

Zbormajsterka: Iveta Popovičová

A
A
A