Nora Kuželová

herečka (75 rokov)

V roku 1965 ukončila štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a nastúpila do Vojenského umeleckého súboru. V rokoch 1967 – 1970 bola členkou Tatra revue a po jej zrušení sa opäť vrátila do VUS-u. Po krátkom pôsobení v slobodnom povolaní (1972-1974) sa stala členkou umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre. V roku 1985 znovu odišla do slobodného povolania.

Malé javiskové formy naučili Noru Kuželovú koncentrovanej, hutnej a disciplinovanej charakteristike postáv. Vedela si rovnako dobre poradiť s psychologickým herectvom, konverzačnou ľahkosťou i štylizovaným prejavom od satirickej karikatúry až po grotesku. Výrazová variabilita a herecká bezprostrednosť, schopnosť na malej ploche vytvoriť dramaticky a psychologicky presvedčivý typ, spolu s nezameniteľnými hlasovými a osobnostnými dispozíciami z nej urobili aj obsadzovanú televíznu a filmovú herečku.

Herečkine začiatky v nitrianskom divadle boli spojené skôr s komediálne ladenými postavami – (Beatrice – Klamár, 1975) až k decentne karikovaným kreáciám (Nevesta – Malomeštiakova svadba, 1978). Koncom 70-tych rokov sa je repertoár rozšíril o postavy zrelých žien, ktoré stvárňovala s prepracovaným psychologickým a typovým zázemím – Máša (Čajka – 1980), Helga (Domov bezmenných – 1985) od rôznorodých podôb plnokrvného ženstva a erotickosti – Angustias (Dom Bernardy Alby – 1979), Kleopatra Mamajevová (Aj múdry schybí – 1980), Helena (Trójanky – 1983) až po jeho potlačenie – Etela Gremingerová (Libero – 1984).  

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A