Nikolaj Vasilievič Gogoľ

ruský spisovateľ (210 rokov od narodenia, zomrel 4. 3. 1852)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A