Netopier (Die Fledermaus)

Johann Strauss

Réžia: Michal Spišák

Hudobné naštudovanie: Robert Jindra

Scéna a kostýmy: Aleš Valášek

A
A
A