Maurice Maeterlinck

belgický básnik, dramatik, esejista (70 rokov od skonania, narodený 29. 8. 1962)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A