Mária Pietrová

ochotnícka herečka, organizátorka

(140 rokov od narodenia, zomrela 24. 07. 1956)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A