Ladislav Longauer

sólista opery - barytón, vokálny pedagóg (100 rokov od narodenia, zomrel 8. 7. 2004)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A