Ladislav Kicko

sólista spevohry (90 rokov od narodenia, zomrel 4. 10. 1979)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A