Július Barč-Ivan

dramatik, prozaik (110 rokov od narodenia, zomrel 25. 12. 1953)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A