Jela Krčméry-Vrteľová

dramaturgička, libretistka, operná sólistka – mezzosoprán, prekladateľka (95 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A