Ivan Šalkovský

bábkoherec, umelecký šéf súboru (80. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A