Imrich Jakubek

sólista opery - tenor (50 rokov od skonania, narodený 1. 3. 1922)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A