Imrich Godin

sólista opery – tenor, vokálny pedagóg
(40 rokov od skonania, narodený 17. 7. 1907)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A