Igor Pasek

sólista opery - tenor (55 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A