Hello, Dolly!

Michael Stewart - Jerry Herman

Hello, Dolly!

Hudobné naštudovanie a dirigent: Igor Bulla

Réžia: Dana Dinková

Choreografia : Dana Dinková

Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

Kostýmy: Jana Kuttnerová

Scéna: Lucia Šedivá

A
A
A