Gustáv Beláček

sólista opery – bas (50 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A