Dušan Karas

bábkoherec, prekladateľ, režisér, umelecký šéf DJZ v Prešove (80 rokov od narodenia, zomrel 09. 05. 1979)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A