Čestmír Pechr

grafik, scénograf (20 rokov od skonania, narodený 30. 9. 1926)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A