Božena Čahojová

divadelná teoretička, kritička, dramatická autorka, vysokoškolská profesorka

VŠMU absolvovala v r. 1972, odbor divadelná veda. Po škole pracovala ako redaktorka ČST       v Košiciach a od roku 1973 v Slovenskej literárnej agentúre ako redaktorka, začiatkom deväťdesiatych rokov pracovala ako odborná pracovníčka v NDC – Divadelnom ústave.       Od r. 1995 pôsobí ako pedagogička teórie drámy a divadla, vedie autorské semináre na Divadelnej fakulte VŠMU.

Ako autorka napísala viacero rozhlasových hier, rozprávok, ale aj divadelných hier. Výber z jej dramatickej tvorby prináša publikácia Hodina pre tiene (1999), ktorou získala prémiu Literárneho fondu. Viaceré jej hry sú preložené do angličtiny a nemčiny. Autorský dramatický debut Studňa uviedli divadlá vo Zvolene (1989) a Nitre (1990). Hru Údolie zabudnutých inscenovali r. 1997 v Kanade. Poľský rozhlas r. 2000 odvysielal jej rozprávkovú hru O rieke, čo z brehov vystúpila.

Teoretické štúdie publikovala v zborníkoch: Otvorené divadlo v uzavretej spoločnosti (1996), Ivan Bukovčan (1997), Prednášky o divadle I. (2004). Významná je jej teatrologická kniha Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny (2002). Autorsky spolupracuje so Slovenským rozhlasom, publikuje v odborných periodikách Slovenské divadlo a Javisko. Pripravuje teatrologickú publikáciu Pútnici a tuláci v umení 20. storočia, ktorá rozvíja a prehlbuje pohľad na divadlo a umenie v 20. storočí a pomenúva tendenciu opätovného návratu k istotám – návrat k príbehu. Táto interesantná publikácia vyjde v máji vo vydavateľstve Tatran.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A