Oznam pre návštevníkov Bádateľne

Vážení návštevníci Bádateľne,

dovoľujeme si vás upozorniť, že v súčasnom období prebieha v Zbierke inscenácií digitalizácia zbierkových predmetov a dokumentov. Týka sa všetkých typov dokumentov – fotografií, bulletinov i článkov. Z tohto dôvodu dochádza k obmedzeniu bádateľských možností. Na tomto mieste vás budeme pravidelne informovať o nedostupnosti a plánovanej nedostupnosti vybraných dokumentov. Ďakujeme za porozumenie.

V súčasnosti nedostupné dokumenty:

  • články z inscenačných obálok z rokov 1920 – 1929 a 1949 – 1956
  • fotografie z inscenačných obálok z rokov 1939 -1948
  • fotografie z inscenačných obálok autorov, ktorých priezviská spadajú pod písmená E – J z rokov 1949 -1956 (predpokladaný návrat a sprístupnenie fotografických náhľadov - jún 2019)
  • plánovaná nedostupnosť inscenačných fotografií autorov, ktorých priezviská spadajú pod písmená A – D z rokov 1956 -1970 je od mája 2019 (predpokladaný návrat a sprístupnenie fotografických náhľadov – november 2019)
  • bulletiny sú nedostupné len vo výnimočných prípadoch
A
A
A