Daniel Michaelli

dramaturg, scenárista, herec, režisér (90 rokov od narodenia, zomrel 7. 11. 1980)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A