Soňa Šimková

teatrologička, dramaturgička, prekladateľka, vysokoškolská profesorka (75 rokov)

 

V roku 1968 absolvovala štúdium dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU, po ktorom pokračovala štúdiom germanistiky, romanistiky a slavistiky na štipendijnom pobyte univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku v rokoch 1968-1970. Už počas štúdia na VŠMU pracovala ako lektorka činohry Slovenského národného divadla (1966-1969). Po návrate na Slovensko začala od roku 1971 pedagogicky pôsobiť na Divadelnej fakulte VŠMU. Prednáša nielen na VŠMU, ale i v zahraničí.

Pedagogická činnosť profesorky Sone Šimkovej zahŕňa mnohostranné teatrologické aktivity, ktorým dominuje jej vedecká činnosť v oblasti frankofónnej drámy a divadla – Molière na Slovensku (1989),  Strehler: divadlo v znamení réžie (1997)  a Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz (2008). Publikuje odborné štúdie venované modernej a postmodernej réžii –A. Mnouchkine, R. Wilson, P. Chéreau, P. Sellars. Teatrologické aktivity Sone Šimkovej dopĺňa aj jej prekladateľská činnosť. Okrem viacerých prekladov francúzskej dramatiky, s nemalou prekladateľskou a  odbornou erudíciou sprístupnila slovenskej kultúre dve významné diela – Artaudovu teoretickú prácu Divadlo a jeho dvojník (1993) a Pavisov Divadelný slovník (2004).

Soňa Šimková je zároveň predsedníčkou asociácie Divadelná Nitra, ktorá organizuje medzinárodný divadelný festival s rovnomenným názvom.

V roku 2010 získala cenu za divadelnú pedagogiku Prix François Florent a v roku 2012 ocenenie Slovenského centra ITI/IIT UNESCO za mnohoročnú prácu na poli medzinárodných kontaktov slovenského divadla.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

A
A
A