Eduard Gürtler

V roku 1977 absolvoval štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Nastúpil do Divadla Jonáša Záborského v Prešove ako režisér, neskôr bol aj umeleckým šéfom súboru činohry. Krátko pôsobil ako pracovník Domu osvety v Prievidzi a jednu sezónu bol režisérom Divadla pre deti a mládež v Trnave (1985/1986). Po týchto krátkych intermezzách na západe Slovenska sa znovu vracia na východné Slovensko a stáva sa režisérom košického divadla.

Jeho režijná a pedagogická práca viedla ku konsolidácii umeleckého súboru činohry DJZ. Dokázal náležite uplatniť viacgeneračné herecké zázemie divadla. Pred mladých hercov kládol náročné méty. Gürtlerov režijný rukopis bol čitateľný v húževnatej snahe po nápaditej metaforickej obraznosti. V prvej polovici 90. rokov odišiel z interného zamestnania v divadle, no sporadicky sa k divadelnej réžii vracia s ochotníkmi aj s profesionálmi.

Pre stredné školy pripravil aj didaktické pomôcky vo forme dvd, ktoré sa venujú dramatickej výchove a oboznamujú mladých potencionálnych divákov s klasickými dielami slovenskej i svetovej dramatickej literatúry a ich interpretáciami v slovenskom profesionálnom divadle.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A