Dušan Štauder

V roku 1966 absolvoval bábkoherectvo na DAMU v Prahe. Jeho činnosť je úzko spätá s bratislavským bábkovým divadlom. Pôsobil tu nielen ako herec, ale od osemdesiatych rokov aj ako umelecký šéf. Pravidelne účinkoval aj v  televízií v rôznych inscenáciách a pásmach.V jeho pestrej repertoárovej palete hereckých postáv nechýbali veselé, naivné, ale i vážnejšie, dramaticky vyhranené. Odbornú verejnosť zaujal svojimi hlasovými dispozíciami a tiež ako nadaný bábkovodič. 

Za svoju hereckú a animátorskú techniku získal ocenenie na medzinárodnom bábkarskom festivale vo Varne.

Od konca deväťdesiatych rokov sa venuje aj autorskej a režijnej tvorbe. Pre Bratislavské bábkové divadlo pripravil viacero zaujímavých rozprávkových hier, napr. Palica von z vreca! a pre bábkové divadlo v Nitre autorsky a režijne pripravil rozprávkovú hru Ako Nespal nespal

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A