Viera Bálinthová

herečka (20 rokov od skonania, narodená 2. 10. 1910)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A