Marián Chudovský

režisér, bývalý riaditeľ SND v Bratislave (60 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A