Príbehy stien

Príbehy stien

Dramaturgia: Markéta Plachá, Peter Galdík

Scéna, bábky, kostýmy: Markéta Plachá

Hudba: Fero Király

Réžia, adaptácia: Katarína Aulitisová

A
A
A