Jaroslav Černý

český divadelný teoretik a kritik  (90 rokov od narodenia, zomrel 01. 01. 2013)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A