Don Carlo

Nová budova SND, Sála opery a baletu

19. 10., 20. 10.

 

Giuseppe Verdi

Don Carlo

Réžia: Diego de Brea

Dirigent: Martin Leginus, Maroš Potokár

Scéna: Diego de Brea, Jaroslav Valek

Kostýmy: Blagoj Micevsky

Zbormajster: Pavel Procházka

A
A
A