Oľga Šalagová

Herectvo absolvovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 1965. Už na škole sa stretla so svojráznou vyhranenou štylizovanou poetikou a inscenačným tvarom – hrala v jedinečnej inscenácii Karol Spišáka Švarcovho Šarkana a v štylizovanej inscenácii Milana Sládka a Eduarda Žlábka Kyrmezerovej Komedii českej o bohatci a Lazarovi.

Po absolvovaní herectva prijala krátke angažmán v Tatra revue Bratislava, kde hrala zväčša postavy mladých excentirckých žien v kabaretno-estradných programoch. Pôsobila tam iba jednu sezónu (1965/1966) odišla do slobodného povolania a venovala sa výlučne práci pre film.

V rokoch 1968 – 1972 bola členkou Krajového divadla v Nitre a od roku 1972 nastúpila do umeleckého súboru Potickej scény Novej scény v Bratislave. Postupne uplatňovala v svojom hereckom prejave obe polohy hereckého výrazu, jej tvorivá energia našla rovnako uplatnenie v dramaticky vyhranených charakteroch, ale rovnako aj v komediálnych postavách.

Vo veseloherných úlohách uplatňovala zmysel pre komiku, osobný šarm, ktorý znásobovala presahmi do frivolnej koketérie: Cecily (Čudný pár, 1968), Grazia (Tridsať sekúnd lásky, 1968), Mirandolína (Mirandolína, 1973), Markíza Silvia (Tanec nad plačom, 1978), Gorgetta (Škola žien, 1981), Lukrecija (Dubrovnícka komédia, 1981), Scharonová (Jánošík podľa Vivaldiho, 1983), Belisa (Prefíkaná milenka, 1986), Ženíchova matka (Zorný uhol, 1987). V dramaticky vypätých polohách vytvárala psychologicky i štýlovo zložité postavy: Varvara (Ostrovského Búrka, 1970), Amanda (dom so siedmimi balkónmi, 1970), Oľga (Eugen Onegin, 1974), Leokajda Begbicková (Brechtov muž ako muž, 1975), Kristína (Strindbergova Slečna Júlia, 1976), Zuzi (Klietka, 1981) a Valentina von Rewentlow (Súkromná oslava, 1986).

Medzi jej ostatné účinkovania v divadlách patria postavy v muzikáloch Mníšky (Teatro Wüstenrott) a Hriešny tanec (Divadlo Aréna).

V deväťdesiatych rokoch odišla z Novej scény a v rokoch 1994 – 1996 bola štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V svojej profesionálnej kariére sa Oľga Šalagová neraz a s úspechom venovala recitačnej interpretácii poézie.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A