Smrťá žiťá (alebo Posledný majáles)

Smrťá žiťá (alebo Posledný majáles)

Autori a účinkujúci: L. Fričová, D, Gudabová, I. Hrubaničová, M. Chalmovský, T. Koprivčević, V. Zboroň a iní (ak prídu)

Príprava textu inscenácie: I. Hrubaničová a kolektív tvorcov

Scéna a kostýmy: kolektív tvorcov

Hudba: T. Koprivčević

Svetelný dizajn: B. Adamčík

A
A
A