Ladislav Stanček

hudobný skladateľ, zbormajster
(40 rokov od skonania, narodený 7. 2. 1898)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A