Iva Mojžišová

teoretička a historička výtvarného umenia a scénografie
(80 rokov od narodenia, zomrela 26. 1. 2014)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A