Meno

Matthieu Delaporte, Alexandre de la Pateliére

Meno

Réžia: Matúš Bachynec

Preklad: Elena Flašková

Kostýmy: Ján Husár

Dramaturgia: Lucia Mihálová, Magdaléna Žiaková

Scéna: Barbora Šajgalíková

A
A
A