Vladimír Reisel

básnik, prekladateľ (100 rokov od narodenia, zomrel 01. 09. 2007)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A