Alica Lörinčíková

Alica Lörinčíková patrila k  generácii slovenských profesionálnych divadelníkov, ktorí sa koncom 40. a začiatkom 50. rokov podieľali na budovaní základnej siete profesionálnych divadiel. Začínala v roku 1949 v Dedinskom divadle, v rokoch 1952 až 1954 pôsobila v činohre Stredoslovenského divadla Zvolen. Tu zaujala predovšetkým výrazným charakterovým herectvom so zmyslom pre komediálne divadelné situácie. V roku 1954 prešla do spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Tu naplno rozvinula svoj herecký i spevácky talent farbitosťou a bohatosťou hereckého napĺňania širokej škály operetných, spevoherných a v neskorších rokoch aj muzikálových hrdiniek.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

A
A
A