Janko Matuška

hudobný skladateľ, redaktor, režisér, klavirista

(60 rokov od skonania, narodený 25. 10. 1897)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A