Petronela Dušová

bábkoherečka, riaditeľka Teatro Neline (55 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A