AKTUÁLNE ČÍSLO : 02/2020

 

Obalka

 

Vo februári hovoríme Ľ aj Ä

Divadlo už dávno nevnímame ako médium výsostne závislé od textu, no hovorená reč je stále jeho esenciálnou súčasťou. Aj preto sa v mesiaci, v ktorom slávime Medzinárodný deň materinského jazyka venujeme, bez snahy o prekvapenie, práve jazyku. Naše úvahy majú hneď niekoľko rovín, preto veríme, že pri čítaní nového kødu budete vydávať príslušné citoslovcia radosti, údivu a nadšenia.

V čísle 02/2020 nájdete:

ø rubriku na margo o premene drámy v odlišných jazykových kontextoch,
ø rozhovor so skvelými prekladateľkami Elenou Flaškovou a Zuzanou Vajdičkovou,
ø recenzie inscenácií Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce) (Divadlo Jána Palárika v Trnave), (bez)mocní (Divadlo DPM) a Zastavení (Uhol_92), Revízor (Divadlo Astorka Korzo 90),
ø reportáže z festivalov NORMA a Pražský divadelní festival německého jazyka,
ø v rubrike extra rozhovor o aplikovanom divadle s Darkom Lukićom, úvahu nad premenou reči na slovenských javiskách a nakoniec aj fokus na niekoľko inscenácií, ktoré s jazykom pracujú špecifickým spôsobom,
ø krátko kriticky o inscenáciách Známy neznámy (Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov) a Robin Hood (Divadlo Andreja Bagara v Nitre),
ø knižnú ukážku od divadelného velikána Petra Brooka,
ø náhľad do tvorby imerzného divadelného projektu v Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) od Iva K. Kubáka,
ø glosu o zákutiach slovenčiny od Miklósa Forgácsa,
...a mnoho ďalšieho!

P. S. 

(Do pozornosti dávame archív starších vydaní, ktorý je dostupný online.

E-kod nájdete tu: e-kod)

 

obalka2

 

 

 

A
A
A