Vasiľ Zozuľák

prozaik, dramatik

(110 rokov od narodenia, zomrel 15.5.1994)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A