Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

Kolektív autorov

Divadlo Andreja Bagara v Nitre - 70

E- kniha Dráma 2018

Mária Glocková

Hlas nikdy nezostarne

Chéreau – Mnouchkine – Wilson

Soňa Šimková

Gianina Cărbunariu: Hry

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection

Odraz obrazu/Reflection of an Image - Milan Čorba

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražské

Anna Grusková

Teatrálny svet 1839 - 1939 / The theatrical world

Aj v tom najmenšom mestečku či dedine na území dnešného Slovenska sa našli Romeovia i Júlie

Peter Himič

Divadelný život Prešova. Od počiatkov do polovice 20. storočia

Peter Himič vo svojej práci zachytáva najvýznamnejšie udalosti divadelného života Prešova od

Mišo Kováč Adamov

Hra o svätej Dorote

Publikácia odborníka na slovenské ľudové divadlo, Miša Kováča Adamova vznikla na základe sy

Stanislav Vrbka

Súborné dielo II. Divadelné súvislosti

Druhý zväzok súborného diela Stanislava Vrbku. Popri divadelných kritikách sa Stanislav Vrbka

Ladislav Lajcha

Silueta generácie. Osobnosti činohry SND

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav udelil Cenu Jozefa Miloslava Hurbana

A
A
A