Voľné pracovné pozície

Sekretárka – asistentka

Termín nástupu: 1. júl 2019
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú (12 mesiacov)
Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy (brutto): 800€ - 900€ za mesiac a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 5), dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.


 Náplň práce:

 • Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v Divadelnom ústave
 • Samostatné zabezpečovanie prác v personálnej oblasti alebo mzdovej oblasti

 

Pracovné podmienky:

 • pracovný čas: od 08:00 do 16:00
 • práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

 

Požiadavky na zamestnanca:

 • úplné stredoškolské vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • dĺžka praxe aspoň 1 rok
 • znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni (C1, C2)
 • znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý (B1, B2)
 • užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint
 • príjemné vystupovanie, bezúhonnosť, zodpovednosť

 

Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia s ľuďmi
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • kultivovaný písomný prejav
 • tímová práca
 • informačná gramotnosť

 

Osobnostné predpoklady:

 • empatia
 • komunikatívnosť
 • precíznosť (presnosť)
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • iniciatívnosť


Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu diana.selecka@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín výberového konania: 25. 6. 2019

Predpokladaný termín konkurzu: 24. - 28. 6. 2019

Kontaktná osoba:
PhDr. Diana Selecká

tel.: 02/20487102
e-mail: diana.selecka@theatre.sk

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

 

Produkčný/produkčná Štúdia 12

Termín nástupu: 1. septembra 2019

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 7), dosiahnutého vzdelania a praxe a osobného ohodnotenia.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 

 1. Produkcia divadelných predstavení/projektov v rámci repertoáru Štúdia 12 a aktívna komunikácia so všetkými umelecko-technickými zložkami
 2. Organizácia zahraničných hosťovaní repertoárových inscenácií a účasť na nich
 3. Zostavovanie mesačného programu v spolupráci s dramaturgičkou 
 4. Zostavovanie mesačného harmonogramu skúšok inscenácií a stavieb scén v spolupráci s technickým manažérom 
 5. Vedenie administratívnej agendy Štúdia 12 (zmluvy, protokoly, objednávky, mesačné výkazy,...) 
 6. Zabezpečenie výlepu mesačných plagátov a roznos programových letákov

Požiadavky na zamestnanca:
* vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitnom odbore

* prax v oblasti kultúrneho manažmentu 3 roky

* znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý (B2), znalosť ďalších jazykov vítaná

* vzťah k divadlu

* bezúhonnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, iniciatívnosť, praktické myslenie

* užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín ukončenia výberového konania: 10. 7. 2019

Predpokladaný termín konkurzu: 27. – 28. 6. 2019  a  1. – 4. 7. 2019

Kontaktná osoba:
PhDr. Diana Selecká

tel.: 02/20487102
e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A