Theatre Institute Publications

Soňa Šimková

Divadlo prekračuje hranice

Chéreau – Mnouchkine – Wilson

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Svetové divadlo
Year of publication
2019
Number of pages
376
Size
175 x 240 mm, pevná väzba
Language
slovenský
ISBN
978-80-8190-042-6
Price
23,00

Divadelný ústav a Francúzsky inštitút na Slovensku Vás pozývajú

na slávnostnú prezentáciu publikácie 

v stredu 20. novembra 2019 o 17:00 hod.

vo Francúzskom inštitúte na Sedlárskej ulici č.7

s účasťou autorky Sone Šimkovej.

Hostia: Jana Wild a Ľubomír Vajdička.

 

Divadlo prekračuje hranice/Chéreau – Mnouchkine – Wilson

Kniha je zúročením dlhoročného bádateľského záujmu poprednej slovenskej teatrologičky, vysokoškolskej profesorky Sone Šimkovej o súčasnú francúzsku drámu a divadlo. Na príkladoch troch významných režisérskych osobností sa usiluje ukázať premeny a rozličné vývojové tendencie modernej divadelnej réžie. Sleduje vývoj vzťahov režisérov k dramatickému textu, vzrastajúci vplyv telesnosti a význam obradnej divadelnosti, ale aj ovplyvňovanie divadelného sveta poznatkami a skúsenosťami z iných kultúr aj iných umeleckých médií. Soňa Šimková sa vo svojej knihe pohybuje na hranici medzi recenzentkou-kritičkou, ktorá mnohé z opisovaných inscenácií osobne videla, a teatrologičkou-historičkou, ktorá sa usiluje svoj osobne zaujatý výklad dopĺňať všeobecnejšími informáciami dôležitými pre pochopenie francúzskeho divadelného kontextu.

Grafický dizajn: Ondrej Gavalda

Back to all publications
A
A
A